T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
« Geri
Son güncelleme tarihi: 03.03.2014

4. Salınım yapmayan yılda 1 ton veya üzerinde kanserojen bir maddeyi eşya içinde piyasaya arz ediyorum, sınıflandırma etiketleme bildirimi yapmak zorunda mıyım?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde-41 ine göre sınıflandırma etiketleme bildirimi yapma zorunluluğu yoktur.