T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
« Geri
Son güncelleme tarihi: 01.07.2014

9. Güvenlik Bilgi Formları hangi yönetmeliğe göre hazırlanacak? GBF yönetmeliği, 11/12/2013 tarihinde yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) ile uyumlu hale getirilecek mi?

Güvenlik bilgi formları, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanmalıdır. Diğer taraftan, mevcuttaki bu yönetmeliği SEA Yönetmeliğe uyumlu hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.