T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Son güncelleme tarihi: 18.01.2018

Sıkça Sorulan Sorular

1. Maddemi piyasaya arz etmeyip, kendi imalatımda kullanacaksam sınıflandırma yapmalı mıyım? 2. Kendi imalatım için madde üretiyorum ve piyasaya arz etmiyorum, bu maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım? 4. Salınım yapmayan yılda 1 ton veya üzerinde kanserojen bir maddeyi eşya içinde piyasaya arz ediyorum, sınıflandırma etiketleme bildirimi yapmak zorunda mıyım? 3. Yılda 1 kg ürettiğim ve piyasaya arz ettiğim zararlı maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım? 5. Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi yaparken, karışım üretimi ve/veya ithalatı yapıldığında bileşenlerin bilgileri “madde girişi” olarak mı girilecek, yoksa karışım bileşenlere ayrılıp madde bazında tek tek mi girilecek? 6. 1 Haziran 2014 tarihi itibari ile sadece zararlı olarak sınıflandırılan maddelerin bildirimini mi yapıyoruz? Zararlı olarak sınıflandırılmayan maddeler bildirime tabii değil mi? 7. 1 Haziran 2014 tarihi öncesinde üretilen/ithal edilen maddeler bildirime tabi mi? 8. Polimerler, SEA Yönetmeliği kapsamında mı? 9. Güvenlik Bilgi Formları hangi yönetmeliğe göre hazırlanacak? GBF yönetmeliği, 11/12/2013 tarihinde yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) ile uyumlu hale getirilecek mi? 10. Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ücrete tabii mi? 11. Zararlı olarak sınıflandırılan madde ve/ya karışımların etiketleri Türkçe olmak zorunda mıdır? İthal edilen maddeler için de etiket Türkçe olmalı mıdır? 12. Yurtdışında yerleşik Türkiye’ye ürün gönderen bir firma bildirim için nasıl bir yol izlemeli? 13. Biyosidal ürün yönetmeliği kapsamında olmayan, ancak biyosidal aktif madde içeren bir ürün (karışım) etiketinde, aktif madde adı ve miktarının belirtilmesi gerekir mi? 14. Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır? 15. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimler ve sınavlar hangi şehirlerde olacak? 16. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olarak kendi firmamın kimyasalını gizli kaydetmek istediğimde nasıl bir yol izleyeceğim? 17. İlk kayıt dosyasını en erken hangi tarihte verebileceğiz? 18. İngilizce Kimyasal Güvenlik Raporu kabul olacak mı? 19. Kumaş üreticisi firmayız, KKDİK kapsamında mıyız? 20. AB’de yaşayan ve AB vatandaşı olan Türkçe 64 saatlik eğitimi alan bir kişi Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir mi? 21. Yönetmeliğin Ek-5’i kapsamında kayıt muafiyeti olan bir madde/karışım için bildirim yükümlülüğü veya kapsam dışı kalındığına dair bir yazı almaya gerek var mı? 22. Yönetmeliğin İngilizcesi var mı? 23. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) şirkette çalışan biri mi olmak zorunda, danışmanlık alınabilir mi? 24. Ön-MBDF ücretsiz mi? 25. SEA kapsamında yapılan ön-MBDF bildirimleri KKDİK kapsamında ön-MBDF yapılmış sayılacak mı? Eğer sayılacak ise bu durum gereğinden fazla ön-MBDF üyesine neden olacak. SEA bildirimleri tonaj sınırı olmaksızın yapılmıştı. 26. Polimer üreten firmayız, kayıttan muaf mıyız? 27. Aynı maddenin ortak kaydında tüm hacim aralıklarına sahip ortakların tamamı birlikte kayıt yapmak istediğinde, MBDF işleyişi ve ücret paylaşımı nasıl düzenlenecek? 28. Sertifikalı GBF hazırlayıcısıyım. Yeni yönetmelikle (KKDİK Yönetmeliği) birlikte bu yetkim ortadan kalkacak mı? Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimi alıp GBF formlarını KDU sertifikası ile mi hazırlamam gerekecek? GBF hazırlama sertifikam ne zamana kadar geçerli olacak? 29. REACH Tüzüğüne giren monomerleri başka firmalardan alıp, kendi firmamızda hammadde olarak kullanıyoruz ve kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Bu durumda da KKDİK’e kayıt yaptırmamız gerekli mi? 30. Kayıt Rehberinde bildirim yapılacak maddeler için “ithal edilmiş ve ithal edilmesi planlananlar” diye bahsedilmiş. Bu durumda bugüne kadar ithal ettiğimiz tüm ürünleri madde bazında kayıt ettirecek miyiz? 31. Firma serbest bölgede bulunuyorsa ve serbest bölgede Ar-Ge çalışmaları yapıyorsa bildirim yapma zorunluluğu var mıdır? 32. Yılda 1 ton ve üzeri miktarda üretilen hangi kimyasalların bildirimi yapılacak? Bildirime tabi kimyasallar Ek-14’te mi yer alıyor? 33. Avrupa’daki (REACH kapsamında yapılan) bildirimlerde sunulan kayıt dosyalarındaki bilgileri kullanma imkanımız/iznimiz olacak mı? Bakanlık’ın bu konuda ECHA ile bir anlaşması söz konusu mu? 34. Tek temsilci ve 3. Taraf temsilci arasındaki fark nedir? 35. KKDİK Sektör Rehber Dokümanları olacak mı? 36. KKDİK Ek-14 ne zaman yayımlanacak?