T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Son güncelleme tarihi: 02.06.2016

Sıkça Sorulan Sorular

1. Maddemi piyasaya arz etmeyip, kendi imalatımda kullanacaksam sınıflandırma yapmalı mıyım? 2. Kendi imalatım için madde üretiyorum ve piyasaya arz etmiyorum, bu maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım? 4. Salınım yapmayan yılda 1 ton veya üzerinde kanserojen bir maddeyi eşya içinde piyasaya arz ediyorum, sınıflandırma etiketleme bildirimi yapmak zorunda mıyım? 3. Yılda 1 kg ürettiğim ve piyasaya arz ettiğim zararlı maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım? 5. Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi yaparken, karışım üretimi ve/veya ithalatı yapıldığında bileşenlerin bilgileri “madde girişi” olarak mı girilecek, yoksa karışım bileşenlere ayrılıp madde bazında tek tek mi girilecek? 6. 1 Haziran 2014 tarihi itibari ile sadece zararlı olarak sınıflandırılan maddelerin bildirimini mi yapıyoruz? Zararlı olarak sınıflandırılmayan maddeler bildirime tabii değil mi? 7. 1 Haziran 2014 tarihi öncesinde üretilen/ithal edilen maddeler bildirime tabi mi? 8. Polimerler, SEA Yönetmeliği kapsamında mı? 9. Güvenlik Bilgi Formları hangi yönetmeliğe göre hazırlanacak? GBF yönetmeliği, 11/12/2013 tarihinde yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) ile uyumlu hale getirilecek mi? 10. Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ücrete tabii mi? 11. Zararlı olarak sınıflandırılan madde ve/ya karışımların etiketleri Türkçe olmak zorunda mıdır? İthal edilen maddeler için de etiket Türkçe olmalı mıdır? 12. Yurtdışında yerleşik Türkiye’ye ürün gönderen bir firma bildirim için nasıl bir yol izlemeli? 13. Biyosidal ürün yönetmeliği kapsamında olmayan, ancak biyosidal aktif madde içeren bir ürün (karışım) etiketinde, aktif madde adı ve miktarının belirtilmesi gerekir mi? 14. Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır?