« Geri
Son güncelleme tarihi: 23.9.2021

104. Yılda 1 ton ve üzeri miktarda üretilen hangi kimyasalların bildirimi yapılacak? Bildirime tabi kimyasallar Ek-14’te mi yer alıyor?

 KKDİK Yönetmeliğinin 8 inci Maddesine göre EK-14’e eklenmeye aday maddeleri içeren eşyanın üreticisi veya ithalatçısı, aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda, Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa bildirimde bulunur:

a) Eşyanın içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam olarak bir tondan fazla olması,

b) Eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması.