« Geri
Son güncelleme tarihi: 23.9.2021

109. Alt kullanıcı kimdir? Karışım üreten bir firma alt kullanıcı mıdır?

Alt kullanıcı; imalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel ve profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Dolayısıyla karışım üreten bir firma karışımı oluşturmak için kullandığı maddelerin alt kullanıcısıdır.