« Geri
Son güncelleme tarihi: 9.11.2021

112. SEA Yönetmeliği kapsamında imal edilerek firma/tesis içerisinde kullanılan piyasaya arz edilmeyen madde veya karışımlar için etiketleme zorunluluğu var mıdır?

Piyasaya arz edilmeyen madde/karışımlar için SEA Yönetmeliği gereğince etiketleme zorunluluğu yoktur. Ancak imal edilen madde miktarı yılda 1 ton veya üzerinde ise imalatçıların KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır ve KKDİK kaydı kapsamında sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin de temin edilmesi ve kayıt dosyasına eklenmesi gereklidir.

Buna ilaveten iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat gereğince işverenlerin çalışanları kimyasalların zararları ve güvenli kullanımları konusunda bilgilendirmeleri gereklidir. Bu kapsamdaki yükümlülüklerin de gözden geçirilmesi gerekir.