« Geri
Son güncelleme tarihi: 9.11.2021

113. KKDİK Yönetmeliği Madde 59(3) kapsamında "Kayıt dosyasında Ek-7’deki tüm bilgileri içeren 1-10 ton arası maddeler için kayıt bedeli alınmaz." hükmü ne koşulda uygulanır?

Kayda tabi olan madde; KKDİK Yönetmeliği Ek-3'deki kriterleri karşılamıyor ve firma 1-10 ton arası girilmesi gerekli tüm bilgileri (toksikolojik, ekotoksikolojik bilgiler de dahil olmak üzere) gönüllü olarak girdiyse kayıt bedeli alınmaz. 

 

Buna ilaveten;

Kayda tabi olan madde Ek-3 kriterlerini karşılamıyor ancak sadece Ek-7deki bölüm 7deki fizikokimyasal özelliklerle bir dosya sunulduysa veya

Ek 3 kriterlerini karşıladığı için tüm ek-7 bilgilerini girme zorunluluğunuz varsa ücret muafiyetinden faydalanılmaz.

 

Maddenizin Ek-3 kriterlerini karşılayıp karşılamadığını teyit etmek için maddenizin aşağıdaki linkte yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansının REACH Ek-3 envanterinde yer alma durumunu kontrol etmeniz gerekmektedir:

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory