« Geri
Son güncelleme tarihi: 26.8.2019

26. KKDİK Yönetmeliği kapsamında ara maddeler kayıt ettirilmeli midir?

 Kayıt gerekip gerekmeyeceği, maddenin, KKDİK Madde 4(c)’deki hangi ara madde tanımına uyduğuna bağlıdır:

 
  • İzole edilmemiş ara maddeler: Bir maddenin izole edilmemiş bir ara madde olarak kullanımının Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü yoktur.
  •  Yerinde izole ara maddeler: Yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda yerinde izole ara madde imalatçıları, maddelerini kayıt ettirmek zorundadır. Bununla birlikte yerinde izole ara maddelerin imalatçısı maddenin Madde 17(3)’e göre kontrollü şartlar altında imal edildiğini ve kullanıldığını teyit ederse, Madde 17(2)’ye göre daha az bilgi sunabilir.
  • Taşınan izole ara maddeler: Yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda taşınan izole ara madde imalatçısı, maddeleri kayıttan muaf değilse, maddelerini kayıt ettirmek zorundadır. Bununla birlikte, kayıt ettiren maddeyi kontrollü şartlar altında imal ettiğini ve/veya kullandığını teyit ederse ve maddenin kullanıcısından Madde 18(4)’te tanımlandığı gibi maddenin kontrollü şartlar altında kullanıldığına dair teyit aldığını beyan ederse, 18(2) ve 18(3)’e göre azaltılmış kayıt bilgilerini sunabilir. Bu durumda hem kayıt ettiren ve hem de kullanan, her ikisi kontrol şartlarına dair kendi beyanlarından sorumludur.
 
KKDİK Yönetmeliği kapsamında ara maddelerle ilgili kayıt hükümlerine ilişkin bilgi Ara Maddeler İçin Rehberde yer almaktadır.