« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

35. Kompleks ajanın ve bir metal tuzun çözeltisinde metal oluşabilir. Bu kompleks sulu çözeltide kalır ve hiçbir zaman ayrılamaz. Bu kompleks KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt altına alınmalı mıdır?

 KKDİK Yönetmeliğinin Ek 5 Rehber dokümanı Ek 1: İyonik karışımlar’a göre çözelti içindeki iyonik maddeler aşağıdaki koşullar altında kayıttan muaftır:

 
  -Sulu çözeltinin tüm başlangıç maddelerinin (asitler, bazlar ve tuzlar) kayıtlı olması,
  -Sulu çözeltideki tuzların hiçbirinin çözeltiden ayrılmaması, ve 
  -Tuzların çözelti içinde iyonik formlarında kalmaları.
 
Tuzlar kompleks içinde iyonik halde kalmadıkları için üçüncü koşul yerine getirilemez. Bu yüzden bu muafiyet uygulanmaz ve kompleks kayda tabi olur.