« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

39. Türkiye dışında yerleşik madde imalatçısı KKDİK kapsamında kayıt yapabilir mi?

Hayır. Bir maddenin kayıt edilmesi yükümlülüğü sadece Türkiye içinde yerleşik aktörlere uygulanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışımın ya da bazı durumlarda eşyanın içinde bulunan maddelerin kaydı, Türkiye’de yerleşik ithalatçıları tarafından yapılmak zorundadır. Bu da her ithalatçının maddeyi kayıt ettirmesini gerektirir. Bununla birlikte, KKDİK Yönetmeliği Madde 9(1)’e göre, Türkiye dışında yerleşik bir madde imalatçısı, bir karışımın formülatörü veya bir eşya üreticisi, kayıt kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek üzere tek temsilci atayabilir. Tek Temsilci atanması durumunda Türkiye'deki ithalatçılar tek temsilcinin alt kullanıcıları olarak kabul edilecektir. 

Tek Temsilcinin görevlerine ilişkin daha fazla bilgiyi Kayıt Rehberi’nde bulabilirsiniz.