« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

40. Bir karışımın ithalatçısının, tedarikçisinden karışımın bileşenleri ile ilgili bilgileri alamadığı durumda KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için seçenekleri nelerdir?

 Karışım ithalatçısı, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek için, ithal edilen karışımın bileşimiyle ilgili bilgilere sahip olmalıdır. KKDİK Yönetmeliği kapsamında ithalatçının ithal edilen karışım içindeki 1 ton/yıl miktarını aşabilen bütün maddelerin en azından tanımını ve yüzdesini bilmesi gerekir.

 
Türkiye dışında yerleşik tedarikçi gerekli bilgileri vermek konusunda isteksiz davranırsa ya da sağlayamazsa, ithalatçı için aşağıdaki seçenekler söz konusudur:
 
  • Karışımın formülatörünü (tedarikçiden farklı ise) bulabilir ve gerekli bilgileri doğrudan ona sorabilir, 
  • Türkiye dışında yerleşik formülatöre KKDİK Yönetmeliği Madde 9’a göre tek temsilci atamasını teklif edebilir,
  • Karışımın bileşimini analitik ölçümlerle belirleyebilir,
  • Karışım için gerekli tüm bilgileri sağlayan alternatif bir tedarikçi bulabilir.