« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

42. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirenlerin imalat ve ithalatı durdurmaları durumunda sorumlulukları nelerdir?

 Madde için kayıt yapılmış ise kaydın güncellenmesi (Madde 22) ve bilginin saklanması (Madde 32) yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu, bir maddenin imalatını veya ithalatını sonlandırmakta olan kayıt ettirenlerin Bakanlığa imal edilen veya ithal edilen yeni toplam tonaj (bu durumda 0 ton/yıl) hakkında bilgi vermesi anlamına gelir. Buna ek olarak kayıt ettiren, KKDİK Yönetmeliği kapsamında görevlerini yerine getirmek için gerek duyduğu tüm mevcut bilgileri, maddenin imal edildiği, ithal edildiği, tedarik edildiği veya kullanıldığı (kendi başına veya bir karışım içinde) en son tarihten sonra en az 10 yıllık bir süre için saklamak zorundadır. Bu bağlamda, kayıt ettiren imalat ve ithalatı sonlandırmış olmakla birlikte hala maddeyi tedarik ediyor ve kullanıyorsa ‘en az 10 yıl’ olan süre başlatılmaz.