« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

43. KKDİK Yönetmeliği madde 17(2) ya da madde 18(2)’ye göre izole edilmiş ara maddenin kaydı, tonaj bandının değişmesi ile güncellenmek zorunda mıdır?

 KKDİK Yönetmeliği madde 17(2) ya da madde 18(2)’ye göre izole edilmiş ara maddeyi kayıt ettiren imalatçı ya da ithalatçının, tonaj bandının değişmesi halinde bu kaydı genel olarak güncellemesi gerekmemektedir. Böyle bir kayıt dosyası, tonaj bandının iki durumda değişmesi halinde güncellenmelidir.

 
Durum 1: Kayıt, taşınan izole ara madde içinse ve 1000 ton/yıl eşik değerine ulaşılmışsa, kayıt ettiren, KKDİK Yönetmeliği Ek 7’de belirtilen bilgileri, -kayıt dosyasında zaten yer almıyorsa- teslim ederek kaydını güncellemelidir.
 
Durum 2: Kayıt ettirenin izole ara maddenin imalatını ve ithalatını durdurması durumunda, kaydın güncellenmesini içeren sorumlulukları yerine getirmelidir.