« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

47. KKDİK Yönetmeliği kapsamında polimerler kayda tabi midir?

 Polimerlerin kayıt edilmesine gerek yoktur; ancak Madde 7(3)’e göre daha önce tedarik zincirindeki bir aktör tarafından kayıt ettirilmemiş olan polimerdeki monomerler ile diğer kimyasallar aşağıda verilen her iki koşulun da sağlanması durumunda kayıt ettirilmelidir:

  • Polimer, monomer madde(ler)den veya monomer birimler biçiminde ve kimyasal bağ yapmış başka madde(ler)den ağırlıkça % 2 oranında ya da daha fazla içeriyorsa (yani bu koşulu yerine getirip getirmediğini kontrol ederken serbest veya bağlanmamış monomerler değerlendirilmeyecektir);
  • Monomer madde(ler)in veya diğer madde(ler)in toplam miktarı yıllık bir ton veya üzerinde ise 
 
KKDİK Yönetmeliğinde monomer Madde 4(gg) ve polimer Madde 4(hh)’de tanımlanmıştır. 
 
Detaylı rehber ve uygulamalı örnekler Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber’de verilmiştir.