« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

49. Polimer içindeki safsızlık nedir?

 Polimer içindeki safsızlık ‘üretilen polimerin içinde bulunan ve istenmeyen bileşen’ olarak tanımlanmıştır. Safsızlık, monomerler ya da reaksiyona giren diğer maddeler gibi başlangıç maddelerinden veya üretim prosesi sırasında tamamlanmamış ya da ikincil reaksiyonlardan kaynaklanabilir. Safsızlık, son ürünün içinde bulunmakla birlikte istenerek eklenmemiştir. Polimer içindeki safsızlıklara örnek olarak reaksiyona girmemiş monomerler ya da diğer maddeler, polimerizasyon katalizörü kalıntısı, ya da üretim prosesinden kaynaklanan kirlilikler verilebilir. Safsızlıkların nasıl ele alınacağına ilişkin detaylı bilgiler ve tanımlar Madde Tanımlama ve İsimlendirme Rehberinde bulunabilir.