« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

50. Polimerdeki katkı maddesi ne demektir?

 Bazı maddeler genellikle polimerlere, polimerik malzemelerin görünüşlerini ve/veya fiziko-kimyasal özelliklerini geliştirmek ya da ayarlamak için eklenir. 

KKDİK Yönetmeliği Madde 4(çç)’de yer alan madde tanımına göre polimerin kararlılığını korumak için eklenen katkı maddeleri polimerin bileşeni olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında polimere bağlanmayan diğer katkı maddeleri, bir katkı maddesi olarak değil, karışımın bir bileşeni olarak görülmektedir. 
 
Katkı maddeleri içeren bir polimerin ithalatçısı, polimerin kararlılığını sağlamak amacını taşıması şartıyla eklenen katkı maddelerini kayıt ettirmesi gerekmez. Bu nedenle maddenin bileşimine katkıda bulunan maddeler tam olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca, bir polimer karışımı içinde yılda en az 1 ton ithal edilen maddelerin kayıt edilmesine ilişkin genel bir yükümlülük bulunduğuna dikkat edilmelidir. Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber’de detaylı ve uygulamalı örnekler verilmiştir.