« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

52. Kimyasal olarak değiştirilmemiş doğal polimerlerin imalatçıları ve ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü var mıdır?

Doğal polimerler, özütlenme süreçlerinden bağımsız olarak (yani KKDİK Yönetmeliğinde yer alan kriterleri karşılayabilirler ya da karşılayamayabilirler) doğada oluşan polimerizasyon reaksiyonunun bir sonucu olan polimerler olarak anlaşılmalıdır.

KKDİK Yönetmeliği Madde 2(7)(a)’yı takiben KKDİK Yönetmeliği Madde 4(hh)’deki kriterleri karşılayan herhangi bir polimerin kayıt altına alınması gerekmez.
 
KKDİK Yönetmeliği Madde 7(3)’e göre herhangi bir polimer imalatçısı veya ithalatçısının monomer maddeleri veya Yönetmeliğin ilgili maddesindeki kriterleri karşılayan diğer madde(ler)i kaydettirecektir. Bununla beraber monomer madde(ler) veya monomer birimleri biçimindeki diğer maddeler ve doğal polimerlerin içinde bulunan kimyasal olarak bağlı maddeler, uygulamadaki bazı pratik nedenlerden ötürü ‘izole edilmemiş ara maddeler’ gibi işlem görebilir ve kayıt edilmeleri gerekmez.