« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

53. Kimyasal olarak değiştirilmiş olan doğal polimer imalatçıları ve ithalatçıları için KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü var mıdır?

Doğal polimerler, özütlenme süreçlerinden bağımsız olarak (yani KKDİK Yönetmeliğinde yer alan kriterlerini karşılayabilirler ya da karşılayamayabilirler) doğada oluşan polimerizasyon reaksiyonunun bir sonucu olan polimerler olarak anlaşılmalıdır.

KKDİK Yönetmeliği Madde 2(7)(a)’yı takiben KKDİK Yönetmeliği Madde 4(hh)’deki kriterleri karşılayan herhangi bir polimerin kayıt altına alınması gerekmez. Bu, kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerleri de (örneğin sonradan işlem görmüş doğal polimerler) kapsar.
 
Monomer madde(ler) veya monomer birimleri biçimindeki diğer maddeler ve doğal polimerlerin içinde bulunan kimyasal olarak bağlı maddeler, uygulamadaki bazı pratik nedenlerden ötürü ‘izole edilmemiş ara maddeler’ gibi işlem görebilir ve kayıt edilmeleri gerekmez. Doğal polimeri kimyasal olarak değiştirmek için kullanılan  maddelerin KKDİK Yönetmeliği yükümlülüklerine göre kayıt ettirilmesi zorunludur.