« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

55. Eşya içindeki maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmeli midir?

 KKDİK Yönetmeliğine göre eşya içindeki maddeler için kayıt yükümlülüğü, Madde 8(1) ve Madde 8(6)’nın aşağıda verilen tüm kriterlerinin karşılanması durumunda söz konusudur:

  • Maddenin normal ve öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapması tasarlanmışsa,
  • Eşyanın içindeki toplam madde miktarı üretici veya ithalatçı başına yılda 1 tonu geçiyorsa, ve madde, belirli bir kullanım alanı için daha önce kayıt edilmemişse.

Ayrıca eşya içindeki maddelerin bildirimine ilişkin yükümlülükleri için KKDİK Yönetmeliğinin madde 8(2)si incelenmelidir.