« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

56. Eşya içindeki ‘yüksek önem arz eden maddelerin’ KKDİK Yönetmeliği kapsamında hangi koşullarda ve ne zaman bildirimi yapılmalıdır?

 KKDİK Yönetmeliği Madde 47’deki kriterleri karşılayan maddeler yüksek önem arz eden maddeler olarak addedilir. Eşya içindeki yüksek önem arz eden maddeler için KKDİK Yönetmeliği Madde 8(2)’ye göre ve aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda bildirimde bulunulması gerekir:

1) Madde, izne tabi olmaya aday madde listesine dahil edilmişse ve,
2) Eşyalar içindeki madde derişimi ağırlıkça % 0,1’den büyükse,
3) Eşyalar içindeki (yani ağırlıkça % 0,1’den fazla ‘yüksek önem arz eden madde’ içeren eşyalardaki) toplam madde miktarı üretici veya ithalatçı başına yılda 1 tondan fazla ise,
4) Maddenin, bu özgün kullanım için daha önceden kaydı bulunmuyorsa.