« Geri
Son güncelleme tarihi: 27.8.2019

58. Levhalar, profiller ve kütükler gibi yarı-mamul çelik ürünleri KKDİK Yönetmeliği kapsamında eşya olarak değerlendirilebilir mi?

Çelik ve yarı- bitmiş çelik ürünlerinin, işlenmesi sırasında madde/karışımdan eşyaya geçiş noktası, nesnenin fonksiyonuna bağlı olarak tespit edilir. Kimyasal bileşimle kıyaslandığında şeklinin/yüzeyinin/tasarımının nesnenin fonksiyonuyla daha ilgili olduğu sonucuna açıkça varılabiliyorsa, nesne bir eşya olarak değerlendirilir. Nesnenin şekli, yüzeyi veya tasarımı, kimyasal bileşiminden daha az önemli ise, nesne madde ya da karışımdır. Tereddütlü durumlarda yarı-bitmiş çelik ürünlerin eşya teşkil edip etmediği,  Eşyal Rehberinde açıklanmaktadır. Bununla birlikte kendi özgün durumlarını incelemeleri ve ürünlerinin eşya olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair karar firmalara aittir.