« Geri
Son güncelleme tarihi: 22.8.2019

6. KKDİK Yönetmeliği doğada bulunan maddelere uygulanır mı ?

KKDİK Yönetmeliği Madde 4(h)’de tanımlanan doğada bulunan maddelere de uygulanır. Bununla birlikte; Ek 5, kimyasal olarak değiştirilmedikçe doğada bulunan mineraller, cevherler, cevher konsantreleri, ham ve işlenmiş doğal gaz, ham petrol ve kömürün de kayıttan muaf olduğunu belirtmektedir.

Kimyasal olarak değiştirilmemiş doğada bulunan diğer maddeler;

  • SEA Yönetmeliği'ne göre zararlı olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamadıkça,
  • KKDİK Yönetmeliği Ek-13’de yer alan kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli olarak tanımlanmadıkça
  • KKDİK Yönetmeliği 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, 47 nci maddenin (e) bendinde bahsedilen yüksek önem arz eden madde olarak tanımlanmadıkça

kayıttan muaftır.

‘Kimyasal olarak değiştirilmemiş madde’ terimi KKDİK Yönetmeliği Madde 4(z)’de tanımlanmıştır.

 
Ek 5’te yer alan farklı muafiyetler hakkında daha fazla açıklama Kayıt Rehberi yer almaktadır.