« Geri
Son güncelleme tarihi: 2.9.2019

70. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF ile konsorsiyum arasındaki fark nedir ya da MBDF kapsamındaki diğer işbirliği seçenekleri nelerdir?

 MBDF’nin yasal bir yapısı bulunmamaktadır. MBDF’ler, aynı madde ile ilgilenen potansiyel ‘kayıt ettirenler’, alt kullanıcılar ve üçüncü tarafların (KKDİK Yönetmeliği Madde 25) oluşturduğu bir gruptur ve bu nedenle KKDİK kapsamında veri paylaşımı yükümlülüklerine ya da veri paylaşımı imkanlarına sahip olabilirler. KKDİK Yönetmeliği, MBDF katılımcılarına bir konsorsiyum oluşturulması veya bir konsorsiyuma girilmesi veya başka bir biçimde işbirliği anlaşması için yükümlülükler getirmez. Bu şekilde, aktörlerin konsorsiyum üyeliği ya da diğer iş birliği anlaşmaları tamamen isteğe bağlı iken, KKDİK Yönetmeliği Madde 25’te belirtilen aktörler için MBDF’ye katılım zorunludur. Bir veya birden fazla sayıdaki MBDF’nin bazı veya tüm katılımcıları, konsorsiyum oluşturmaya karar verirlerse, rekabet kurallarına aykırı olmadığı sürece üyeliğin kapsamı, amacı, koşulları, üyelik süresi veya üyelikten ayrılma vb gibi düzenlemelerde serbesttirler. Buna ek olarak MBDF üyeleri bir konsorsiyuma ya da başka bir anlaşmaya dahil değilse, konsorsiyum üyelerinin (konsorsiyum ya da başka bir anlaşmaya dahil olmayan) MBDF katılımcılarıyla işbirliği yapması zorunludur. Daha fazla bilgi, Veri Paylaşımı Rehberinde yer almaktadır.