« Geri
Son güncelleme tarihi: 2.9.2019

71. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF içindeki faaliyetlerin organizasyonu için konsorsiyum gerekli midir?

 Konsorsiyumlar, MBDF’nin veri paylaşımı yükümlülüklerine pratik yardımlar sağlamak ve kayıtları hazırlamak için ‘kayıt ettiren’ler arasındaki işbirliğinin daha resmi şeklidir. Veri paylaşımı ve verinin ortak sunumu gibi MBDF içindeki aktivitelerin organizasyonu için çoğunlukla bir konsorsiyumun oluşturulması istenir. KKDİK yasal olarak ne tam bir konsorsiyum anlaşmasını ne de yazılı anlaşmayı gerektirir.

 
Bununla beraber, KKDİK kapsamında maddelerin aynılığı, sınıflandırma ve etiketleme, veri ve maliyet paylaşımı, ortak yapılan çalışmalara sahip çıkma, lider kayıt ettirenin seçilmesi gibi çeşitli konularla ilgili farklı taraflar arasında anlaşmalar yapılmalıdır. Anlaşmalar yapılırken, anlaşmaya katılan tarafların fikri mülkiyet hakları, gizli bilgiler, rekabet mevzuatı konularında dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu nedenle seçilen işbirliğinin çeşidi ne olursa olsun taraflar yazılı olarak anlaşmaların kaydını tutar (bu bir sözleşme şeklinde olacağı gibi e-posta ile de olabilir). KKDİK Yönetmeliği kapsamında farklı işbirliği çeşitlerine ilişkin detaylı bilgiler Veri Paylaşımı Rehberinde yer almaktadır.