« Geri
Son güncelleme tarihi: 2.9.2019

75. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF oluşum yöneticisi ve lider kayıt ettirenin rolleri arasındaki farklılıklar nedir?

 Ön MBDF kaydından sonra, MBDF oluşturmak için gerekli bilgilerin ve verilerin değişimini kolaylaştırmak, tartışmaları başlatmak ve yürütmek üzere MBDF oluşumu yöneticisi rolü tanımlanmıştır.

 
MBDF oluşum yöneticisi olmak isteyen firma, MBDF oluşturma amacıyla kendi ön-MBDF’si içindeki diğer katılımcılarla iletişim kurma insiyatifine sahip olmalıdır.
 
MBDF oluşum yöneticisi, ön-MBDF safhasından MBDF oluşumuna kadar geçen sürede önemli bir role sahipken, lider kayıt ettiren, KKDİK Yönetmeliği Madde 12(1)’de belirtildiği üzere MBDF’de ve ortak sunumda rol oynar.
 
KKDİK Yönetmeliğine göre MBDF Oluşum Yöneticisi ile lider kayıt ettirenin rollerinin çok farklı olduğu görülmelidir. KKDİK Yönetmeliği’nde MBDF içinde ve ortak kayıt kapsamında lider kayıt ettiren için roller öngörülürken; MBDF oluşum yöneticisi için resmi bir tanıma yer verilmemiştir. Bunun anlamı, potansiyel kayıt ettirenler için MBDF oluşturulması sırasında MBDF oluşum yöneticisi kullanma şartı aranmadığı ve ön-MBDF tartışmalarının başlatılması için MBDF oluşum yöneticisinin atlanabileceğidir. Bununla beraber, MBDF’deki diğer kayıt ettirenlerin, kayıt dosyalarını tek başlarına sunmadan önce, ortak kayıt dosyasını sunacak bir lider kayıt ettireni seçmeleri gerekmektedir. 
 
MBDF oluşum yöneticisi ile lider kayıt ettiren arasındaki en büyük farklılıklardan biri de potansiyel kayıt ettirenlerin bu rolleri üstlenebilme şeklidir. MBDF oluşum yöneticisi olabilmek için, potansiyel kayıt ettirenin KKS aracılığıyla gönüllü olması gerekir. Aksine lider kayıt ettiren, aynı maddeyi kayıt yaptıran diğer kayıt ettirenlerin kararı/anlaşması ile faaliyet gösterir. Bu nedenle bir kayıt ettiren ancak diğer MBDF üyeleri tarafından kabul edildiği taktirde lider kayıt ettiren olabilir. KKDİK Yönetmeliği, lider kayıt ettirenin nasıl seçilip atanması gerektiği ile ilgili kuralları açıklamaz. Fakat, lider kayıt ettiren olarak seçilenlerin KKS’de lider kayıt ettiren bölümünü kullanarak Bakanlığa bilgi vermeleri tavsiye edilir. 
 
MBDF oluşum yöneticisinin görevleri hakkında ilave rehberlik Veri Paylaşımı Rehberinde yer almaktadır.