« Geri
Son güncelleme tarihi: 22.8.2019

8. Doğada bulunan maddelerin sentetik analogları KKDİK Yönetmeliği Madde 2 ve Ek 5’e göre kayıttan muaf mıdır?

Hayır. KKDİK Yönetmeliği kapsamında Madde 2 ve Ek 5 paragraf 8’de öngörülen kayıt muafiyetinden yararlanabilmek için maddelerin KKDİK Yönetmeliği Madde 4(f)’de tanımlandığı gibi doğada bulunması gerekir. Bu tür maddeler jeolojik kayalardan türetilmiş maddeleri, bitkileri, hayvanları, mikroorganizmaları vb içerir. Bu maddeler, sadece Madde 4(h)’de belirtilen ve kimyasal değişikliği içermeyen (Madde 4(z)) suda çözme, yüzdürme gibi çeşitli yöntemlerle işlenebilir.

 
Doğada bulunan maddelerin sentetik analogları bu kriterleri kapsamadığından söz konusu maddeleri yılda 1 ton veya daha fazla miktarlarda imal ya da ithal edenler Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır.