« Geri
Son güncelleme tarihi: 26.8.2019

Faydalı Bağlantılar

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıhttps://www.csb.gov.tr/
 
Avrupa Kimyasallar Ajansı - ECHAhttps://echa.europa.eu/
 
Hayatımızdaki Kimyasallarhttps://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/
 
Ekotoksikoloji Veritabanı - ECOTOXhttps://cfpub.epa.gov/ecotox/
 
Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi - CEFIChttps://cefic.org/
 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı - UNEPhttps://www.unenvironment.org/
 
Kimyasallara Küresel Bakışhttps://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
 
Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi - GHShttps://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
 
OECD e-Chemportalhttps://www.echemportal.org/echemportal/index.action