« Geri
Son güncelleme tarihi: 14.6.2022

Kimyasal Maddelerin Sınıflandırması ve Etiketlenmesi Envanteri yayımlandı.

 Kimyasal Maddelerin Sınıflandırması ve Etiketlenmesi Envanteri yayımlandı.

      Kimyasal madde imal/ithal eden firmalar tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevrimiçi Kimyasal Kayıt Sistemi’ne 2014 yılından bu yana gönderilen 80.000’in üzerinde sınıflandırma ve etiketleme bildirimini içeren sınıflandırma ve etiketleme envanteri  adresindeki https://kimves.cevre.gov.tr/KIMVES Kimyasallar Veri Sistemi’nde (KİMVES) erişime açıldı.

 

      11/12/2013 tarihli ve 28848 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğinin (SEA Yönetmeliği) 43 üncü Maddesi’nin birinci fıkrasına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri tabanı şeklinde bir sınıflandırma ve etiketleme envanteri oluşturmakla ve sürekliliğini sağlamakla görevlendirilmiştir.  Bu kapsamda oluşturulan Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES), SEA Yönetmeliği’nin önemli çıktılarından birini oluşturmaktadır.

   

 KİMVES’te yer alan sınıflandırma ve etiketleme envanterinde, kimyasal maddelerin, onları imal veya ithal eden firmalar tarafından SEA Yönetmeliği’nde yer alan kurallara göre fiziko-kimyasal, insan sağlığı ve çevreye olan zararlılıkları açısından nasıl sınıflandırıldıklarına ilişkin kategoriler ve bu zararlılık kategorilerine göre maddelerin etiketlerinde yer alması gereken  zararlılık ifadeleri, zararlılık işaretleri ile uyarı kodları yer almaktadır. KİMVES’te halihazırda yaklaşık 20.000 adet farklı maddeye ilişkin gönderilen 80.000’in üzerinde sınıflandırma ve etiketleme bildirimi yayınlanmakta olup, firmaların göndermekte olduğu bildirimlerle birlikte veri tabanı her gün genişlemektedir.

   

  Sınıflandırma ve etiketleme envanteri, sanayicilerin kimyasalları, mevcut kurallara göre nasıl sınıflandırdıklarına dair zengin bir bilgi kaynağı sunmakta olup, ayrıca, firmaların aynı maddeyi nasıl farklı sınıflandırdıklarını da göstermektedir. Sanayicilerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimi kapsamında sağlamış olduğu bilgiler beyan esaslıdır yani herhangi bir kalite veya uygunluk kontrolünden geçirilmeden,  Kimyasal Kayıt Sistemi’ne gönderilen halleri ile envanterde yayımlanmaktadır. Yaklaşık 4000 adet kimyasal maddeye ilişkin resmi olarak geçerli sınıflandırma ve etiketleme bilgileri SEA Yönetmeliği’nin Ek-6’sındaki Tablo 3’de yer almakta olup, söz konusu tabloda yer almayan diğer maddelerin zararlılıkları, etiketleme ve ambalajlama bilgileri imalatçılar/ithalatçılar/piyasaya arz edenler tarafından aynı yönetmelik ve eklerinde yer alan kurallara göre firmaların kendileri tarafından belirlenmelidir.

 

     KİMVES’teki sınıflandırma ve etiketleme envanterinde madde adına, EC veya CAS numarasına göre arama yapılabilmektedir. Arama sonuçları, madde bazında gösterilmektedir. Bir madde seçilip, “Sınıflandırma Envanteri” butonuna tıklayınca gelen sayfada bildirimlerden alınan sınıflandırmalar gösterilmektedir. Zararlılık sınıflandırması aynı olan bildirimler tek bir grup halinde yer almakta ve söz konusu aynı bildirimi kaç firmanın yaptığı bilgisi tablonun en sağ sütununda verilmektedir.

     

KİMVES’te yer alan sınıflandırma ve etiketleme envanteri Türkiye’de imal veya ithal edilen zararlı kimyasallar hakkında oluşturulmuş ilk halka açık envanter olup, çalışanlara ve nihayetinde tüketicilere kimyasalların zararlılık bilgilerinin iletişiminin sağlanmasında ve kimyasalların güvenli kullanımında önemli bir destek sağlayacağı düşünülmektedir.