« Geri
Son güncelleme tarihi: 15.12.2021

Projeler

REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin Yapılması İçin Teknik Destek Projesi (IPA II; Kasım 2019- Kasım 2021)  Tamamlandı

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1. İlgili kurumların, paydaşların ve karar vericilerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

  • Kimyasalların yönetimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve sanayi birliklerden temsilcilere yönelik olarak, “eğiticilerin eğitimi” programı kapsamında beş eğitim gerçekleştirildi.
  • İzmir ve İstanbul’da bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Seminerlerde; Proje kapsamı ve çıktıları, Kimyasalların Yönetimine İlişkin Bakanlığın Görevleri ve Çevre Kanunu Uygulamaları, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği), Kimyasal Kayıt Sisteminin (KKS) Amacı ve Kullanımı, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Aracı’nın Amacı ve Kullanımı konularına yer verildi.
  • KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt süreci ve Kimyasal Güvenlik Raporunun (KGR) hazırlanmasına ilişkin sanayicilere yönelik 25 adet rehber doküman hazırlandı ve Kimyasallar Yardım Masasında yayınlandı.
  •  Kimyasalların güvenli kullanımı ve KGR’nin önemi ile ilgili sanayicilere ve halka yönelik olmak üzere 2 adet kamu spotu hazırlandı.

2. Kimyasal Kayıt Sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

  • Kimyasal Kayıt Sistemi'nde, firmalardan gelen talepler, sistemsel ihtiyaçlar, kullanımı kolaylaştırıcı fonksiyonlar göz önünde bulundurularak iyileştirme ve güncellemeler gerçekleştirildi.
  • Firmaların, kimyasal güvenlik raporlarını hazırlayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Raporlama Aracı (KGDRS) oluşturuldu ve KKS’ye entegre edilerek kullanıma açıldı.
  • KKS’nin kullanımına yönelik sanayiciler için KKS Kullanım kılavuzu hazırlandı. Buna ilaveten KKS’nin kullanımına yönelik 16 adet rehber video hazırlandı. Uygulamada işlevsel olan özelliklere ilişkin 5 tanesi https://kimyasallar.csb.gov.tr ve https://cygm.csb.gov.tr/kimyasallar-yonetimi-i-83467 adreslerinde yayınlandı.

 

REACH Kimyasallar Projesi (IPA-2 Aralık 2011- Aralık 2013) Tamamlandı

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1. REACH Tüzüğünün uygulanması için gerekli kurumsal düzenlemeler, yasal boşluklar tespit edildi.

2) Kimyasallar Kayıt Sistemi kuruldu.

3) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik hazırlandı.

4) Sanayicilerin ve konuyla ilgili karar vericilerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik 6 adet eğitim ve 4 adet  bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

5) REACH Tüzüğünün Türkiye’de uygulanmasına ilişkin etki analizi yapıldı.

6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında bir Kimyasallar Yardım Masası web sitesi kuruldu https://kimyasallar.csb.gov.tr