« Geri
Son güncelleme tarihi: 10.11.2020

Projeler

REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin Yapılması İçin Teknik Destek Projesi (IPA II; Kasım 2019- Kasım 2021)  devam ediyor

Proje kapsamında aşağıdaki aktivitelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

1. İlgili kurumların, paydaşların ve karar vericilerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Bu faaliyet setinde, paydaşların ve karar vericilerin bilinçlendirilmesi planlanmaktadır. Paydaşlar ve hedef gruplar için açılış, kapanış ve yaygınlaştırma seminerleri düzenlenecektir. Çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Sürdürülebilirlik amacıyla “eğiticilerin eğitimi ” odaklı eğitim programları düzenlenecektir.

2. Kimyasal Kayıt Sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Bu aktivite setinde, mevcut Kimyasallar Kayıt Sisteminin (KKS) IUCLID'in en son sürümüne yükseltilerek, iyileştirilmesi planlanmaktadır. Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlamaya ve raporlamaya yarayan KGD&R modülü KKS'ye entegre edilecektir. Sanayi sektörü için kılavuzlar hazırlanacaktır.

 

REACH Kimyasallar Projesi (IPA-2 Aralık 2011- Aralık 2013) Tamamlandı

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1. REACH Tüzüğünün uygulanması için gerekli kurumsal düzenlemeler, yasal boşluklar tespit edildi.

2) Kimyasallar Kayıt Sistemi kuruldu.

3) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik hazırlandı.

4) Sanayicilerin ve konuyla ilgili karar vericilerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik 6 adet eğitim ve 4 adet  bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

5) REACH Tüzüğünün Türkiye’de uygulanmasına ilişkin etki analizi yapıldı.

6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında bir Kimyasallar Yardım Masası web sitesi kuruldu https://kimyasallar.csb.gov.tr