« Geri
Son güncelleme tarihi: 9.8.2019

REACH Nedir?

Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelere ilişkin yeni politikasını oluşturan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamalarına Dair 1907/2006/AT sayılı Tüzük (REACH Tüzüğü) 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. REACH Tüzüğü ile iç piyasa, sağlık, güvenlik, tüketici ve çevrenin korunması konularında gelişme kaydedilmesi hedeflenmektedir. REACH Tüzüğü sadece kimyasallar alanında teknolojik bir sistemi ve riskleri değil ekonomi, sağlık ve çevreyi de içeren bir sistemi tanımlamaktadır ve sanayiyi büyük ölçüde etkileyecektir.
 
Avrupa Kimyasallar Ajansı İhracat Broşürü