« Geri
Son güncelleme tarihi: 9.8.2019

Reach Tüzüğü

REACH Tüzüğün amacı insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik olarak alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabet gücünün ve yenilikçiliğin artırılması ve maddenin iç piyasada serbest dolaşımının sağlanmasıdır. 
 
REACH Tüzüğü, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde imal eden veya ithal eden şirketlerin, imal ettikleri veya ithal ettikleri kimyasal maddeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydettirmelerini gerektirmektedir. Bu Tüzük ile beraber daha önce AB Üye Ülkelerin yetkili otoritelerine ait olan kimyasalların güvenirliği ve zararlı etkilerinin önlenmesine ilişkin yükümlülükler endüstriye transfer olmuştur.