« Geri
Son güncelleme tarihi: 10.11.2021

Sıkça Sorulan Sorular

KISALTMALAR 1. Kendi kullanımı için madde imal eden ve bu maddeyi kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde piyasaya arz etmeyen bir firma, bu maddenin SE Bildirimini yapmak zorunda mıdır? 2. Salım yapmayan yılda 1 ton veya üzerinde kanserojen bir maddeyi eşya içinde piyasaya arz eden bir firma, SE bildirimi yapmak zorunda mıdır? 3. Yılda 1 kg imal edilen ve piyasaya arz edilen zararlı maddenin SE Bildirimi yapılmalı mıdır? 4. KKDİK Yönetmeliği, yılda 1 ton ve altında imal edilen ya da ithal edilen (tek başına, karışım içerisindeki ya da eşya içerisindeki) maddelere uygulanır mı? 5. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünlerinde kullanılan maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında mıdır? 6. KKDİK Yönetmeliği doğada bulunan maddelere uygulanır mı ? 7. KKDİK Yönetmeliği Ek 4’teki listede yer alan maddelerden türetilen değiştirilmiş maddelerin de kayıttan muaf olması söz konusu mu? 8. Doğada bulunan maddelerin sentetik analogları KKDİK Yönetmeliği Madde 2 ve Ek 5’e göre kayıttan muaf mıdır? 9. Nano-ölçekteki maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında mıdır? 10. Türkiye dışında yerleşik firmaların KKDİK Yönetmeliği kapsamında yükümlülükleri nelerdir? 11. Eşya ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliği kapsamında yükümlülükleri nelerdir? 12. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kimler tek temsilci atayabilir? 13. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kimler tek temsilci olarak atanabilir? 14. KKDİK Yönetmeliği kapsamında tek temsilcinin yeteri kadar tecrübesinin olması ne demektir? 15. KKDİK Yönetmeliği kapsamında tek temsilci atayabilmek için özel bir prosedür var mı? 16. KKDİK Yönetmeliği kapsamında tek temsilci bir veya daha fazla firmayı temsil edebilir mi? 17. KKDİK Yönetmeliği kapsamında Türkiye dışında yerleşik imalatçılar, tek temsilcilerine ya da ithalatçılarına kayıt dosyası hazırlanırken nasıl yardım edebilirler? 18. KKDİK Yönetmeliği kapsamında, tek temsilci olarak temsil ettiğim Türkiye dışında yerleşik imalatçının kimliğini ve Türkiye'deki ithalatçılarını kayıt dosyasında belirtmem gerekir mi ? 19. KKDİK Yönetmeliği kapsamında bir maddeyi, Türkiye dışında yerleşik imalatçının tek temsilcisi olarak kayıt altına aldım. Türkiye dışında yerleşik imalatçının ithalatçılarında değişiklik olması, kaydın güncellenmesini gerektirir mi ve bu güncelleme ücrete tabi midir ? 20. KKDİK Yönetmeliği kapsamında madde kayıtları ne zaman yaptırılmalıdır? 21. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kimler madde kaydı yaptırmalıdır? 22. KKDİK Yönetmeliği kapsamında fason üretimler için maddeleri kayıt ettirecekler kimlerdir ? 23. Çok uluslu şirketlerde KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettiren kimdir? 24. KKDİK Yönetmeliği kapsamında hangi maddeler kayıt ettirilmelidir? 25. KKDİK Yönetmeliği kapsamında alaşımlar kayıt ettirilmeli midir? 26. KKDİK Yönetmeliği kapsamında ara maddeler kayıt ettirilmeli midir? 27. KKDİK Yönetmeliği kapsamında doğada bulunan maddeler çıkarılırken bir işleme tabi tutuluyorsa bu maddeler kayıt ettirilmeli midir? 28. KKDİK Yönetmeliği kapsamında neler ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (ÜSOAG) tanımı kapsamına girer? 29. Yurt içinde imal edilen fakat tamamı yurt dışına ihraç edilen maddelerin KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt edilmesi gerekir mi? 30. Kimyasal olarak yüzey işlemi yapılmış maddelerin KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmesi gerekir mi? 31. Tıbbi ürünlerde kullanılan maddeler için KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü var mıdır? 32. Metal oksitten sentezlenen bir metal hidroksit KKDİK Yönetmeliği Ek 5 paragraf 6’daki kayıt muafiyeti kapsamında mıdır? 33. Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin yönetmelik kapsamında yasaklanmış maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayda tabi midir ? 34. Bir madde Türkiye dışında yerleşik farklı imalatçılardan ithal edildiğinde her seferinde KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirenin kayıt dosyasını güncellemesi gerekir mi? 35. Kompleks ajanın ve bir metal tuzun çözeltisinde metal oluşabilir. Bu kompleks sulu çözeltide kalır ve hiçbir zaman ayrılamaz. Bu kompleks KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt altına alınmalı mıdır? 36. KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki kayıt yükümlülüğüne yönelik olarak tonaj hesabı nasıl yapılır? 37. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıtlar nasıl yapılır? 38. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ücreti ne kadardır? 39. Türkiye dışında yerleşik madde imalatçısı KKDİK kapsamında kayıt yapabilir mi? 40. Bir karışımın ithalatçısının, tedarikçisinden karışımın bileşenleri ile ilgili bilgileri alamadığı durumda KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için seçenekleri nelerdir? 41. KKDİK Yönetmeliği kapsamında üçüncü taraf temsilcisi kayıt yaptırabilir mi? 42. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirenlerin imalat ve ithalatı durdurmaları durumunda sorumlulukları nelerdir? 43. KKDİK Yönetmeliği madde 17(2) ya da madde 18(2)’ye göre izole edilmiş ara maddenin kaydı, tonaj bandının değişmesi ile güncellenmek zorunda mıdır? 44. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt dosyasının hazırlanması sırasında bir hata yapılması durumunda kayıt dosyası nasıl düzeltilebilir? 45. Biyosidal ürünler içinde yer alan aktif maddelere KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt numarası verilir mi? Bakanlık, bu maddelerle ilgili herhangi bir bilgiyi yayımlar mı ? 46. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettiren, üçüncü taraf temsilcisini değiştirmeye karar verdiğinde kaydını güncellemesi gerekir mi ve bunun için bir ücret söz konusu mu? 47. KKDİK Yönetmeliği kapsamında polimerler kayda tabi midir? 48. Monomerler KKDİK Yönetmeliği Madde 17(2) veya 18(2)’e göre ara madde olarak kayıt ettirilebilir mi? 49. Polimer içindeki safsızlık nedir? 50. Polimerdeki katkı maddesi ne demektir? 51. Kayıt yükümlülükleri dışında KKDİK Yönetmeliği kapsamında polimerler için başka yükümlükler var mı? 52. Kimyasal olarak değiştirilmemiş doğal polimerlerin imalatçıları ve ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü var mıdır? 53. Kimyasal olarak değiştirilmiş olan doğal polimer imalatçıları ve ithalatçıları için KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü var mıdır? 54. Polimer ithalatçısının bir monomeri veya polimere kimyasal olarak bağlanmış diğer maddeleri KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İthalatçı, polimer imalatında kullanılan orjinal maddenin spektral verisini ve kromatogramını sunmalı mıdır? 55. Eşya içindeki maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmeli midir? 56. Eşya içindeki ‘yüksek önem arz eden maddelerin’ KKDİK Yönetmeliği kapsamında hangi koşullarda ve ne zaman bildirimi yapılmalıdır? 57.KKDİK Yönetmeliğinde geçen 'eşya içindeki maddenin tasarlanmış salımı' nedir? 58. Levhalar, profiller ve kütükler gibi yarı-mamul çelik ürünleri KKDİK Yönetmeliği kapsamında eşya olarak değerlendirilebilir mi? 59. KKDİK Yönetmeliği Madde 8(2)’ye göre eşyalar içindeki Yüksek Önem Arz eden Maddeler için yapılan bildirim ücrete tabi mi? 60. Yüksek Önem Arz Eden Madde içeren eşyanın üretimi/ithalatı durmuş ise KKDİK Yönetmeliği kapsamında bildirim yapılması gerekli mi? 61. Eşya üreticileri ve ithalatçıları KKDİK Yönetmeliği Madde 8(2)’ye göre sadece bir defa mı bildirim yapar, yoksa bildirimler güncellenmeli midir? 62. Eşya üreticileri veya ithalatçıları, yüksek önem arz eden maddenin belirli bir eşya içinde kullanımı için daha önceden KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt edilip edilmediğine ve KKDİK Yönetmeliği Madde 8(6)’daki muafiyetin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bilgiyi nasıl bulabilirler? 63. KKDİK Yönetmeliği kapsamında veri paylaşımının amacı nedir? 64. KKDİK Yönetmeliği kapsamında Madde Bilgisi Değişim Forumu’nun (MBDF) amacı nedir? 65. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF içerisinde iletişim nasıl koordine edilebilir? 66. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF nasıl oluşturulur ve madde kimliğinin tanımlanmasında EINECS’in rolü nedir? 67. KKDİK Yönetmeliği kapsamında Ön-MBDF nasıl yönetilir ? 68. KKDİK Yönetmeliği kapsamında maliyetler nasıl paylaşılacak? 69. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt öncesi sorgulama görevi kimindir ve hangi neden için yapılır? 70. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF ile konsorsiyum arasındaki fark nedir ya da MBDF kapsamındaki diğer işbirliği seçenekleri nelerdir? 71. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF içindeki faaliyetlerin organizasyonu için konsorsiyum gerekli midir? 72. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF’den ayrılmak mümkün olabilir mi? Değilse firmanın ön MBDF kaydı yapılan madde ile ilgili faaliyetlerini durdurması halinde ne olur? 73. KKDİK Yönetmeliği kapsamında bir maddeyi kayıt ettirmek için MBDF üyesi olmak zorunda mıyım? 74. Bakanlığın KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF oluşumundaki rolü nedir? 75. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF oluşum yöneticisi ve lider kayıt ettirenin rolleri arasındaki farklılıklar nedir? 76. KKDİK Yönetmeliği kapsamında MBDF Oluşum Yöneticisine ücret ödemek gerekir mi? 77. KKDİK Yönetmeliği Madde 26, veri paylaşımı ve maliyet paylaşımı kuralları sadece aynı MBDF’ye uygulandığından Bakanlık, iki farklı MBDF arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi konusunda taraflara yardım edebilir mi? 78.KKDİK Yönetmeliği kapsamında Yüksek Önem Arz Eden Madde, İzne Tabi Olmaya Aday Listeye dahil edilmeden önce KKDİK Yönetmeliği Madde 8(2)’ye göre üretilen/ithal edilen tonaj değerlendirilmeli midir? 79. 1 Haziran 2014 tarihi öncesinde üretilen/ithal edilen maddeler bildirime tabi mi? 80. Polimerler, SEA Yönetmeliği kapsamında mı? 81. Güvenlik Bilgi Formları hangi yönetmeliğe göre hazırlanacak? 82. Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ücrete tabii mi? 83. Zararlı olarak sınıflandırılan madde ve/ya karışımların etiketleri Türkçe olmak zorunda mıdır? İthal edilen maddeler için de etiket Türkçe olmalı mıdır? 84. Yurtdışında yerleşik Türkiye’ye ürün gönderen bir firma bildirim için nasıl bir yol izlemeli? 85. Biyosidal ürün yönetmeliği kapsamında olmayan, ancak biyosidal aktif madde içeren bir ürün (karışım) etiketinde, aktif madde adı ve miktarının belirtilmesi gerekir mi? 86. Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır? 87. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimler ve sınavlar hangi şehirlerde olacak? 88. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olarak kendi firmamın kimyasalını gizli kaydetmek istediğimde nasıl bir yol izleyeceğim? 89. İlk kayıt dosyasını en erken hangi tarihte verebileceğiz? 90. İngilizce Kimyasal Güvenlik Raporu kabul olacak mı? 91. Kumaş üreticisi firmayız, KKDİK kapsamında mıyız? 92. AB’de yaşayan ve AB vatandaşı olan Türkçe 64 saatlik eğitimi alan bir kişi Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir mi? 93. Yönetmeliğin Ek-5’i kapsamında kayıt muafiyeti olan bir madde/karışım için bildirim yükümlülüğü veya kapsam dışı kalındığına dair bir yazı almaya gerek var mı? 94. Yönetmeliğin İngilizcesi var mı? 95. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) şirkette çalışan biri mi olmak zorunda, danışmanlık alınabilir mi? 96. Ön-MBDF ücretsiz mi? 97. SEA kapsamında yapılan ön-MBDF bildirimleri KKDİK kapsamında ön-MBDF yapılmış sayılacak mı? Eğer sayılacak ise bu durum gereğinden fazla ön-MBDF üyesine neden olacak. SEA bildirimleri tonaj sınırı olmaksızın yapılmıştı. 98. Polimer üreten firmayız, kayıttan muaf mıyız? 99. Aynı maddenin ortak kaydında tüm hacim aralıklarına sahip ortakların tamamı birlikte kayıt yapmak istediğinde, MBDF işleyişi ve ücret paylaşımı nasıl düzenlenecek? 100. Sertifikalı GBF hazırlayıcısıyım. Yeni yönetmelikle (KKDİK Yönetmeliği) birlikte bu yetkim ortadan kalkacak mı? Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimi alıp GBF formlarını KDU sertifikası ile mi hazırlamam gerekecek? GBF hazırlama sertifikam ne zamana kadar geçerli olacak? 101. REACH Tüzüğüne giren monomerleri başka firmalardan alıp, kendi firmamızda hammadde olarak kullanıyoruz ve kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Bu durumda da KKDİK’e kayıt yaptırmamız gerekli mi? 102. Kayıt Rehberinde bildirim yapılacak maddeler için “ithal edilmiş ve ithal edilmesi planlananlar” diye bahsedilmiş. Bu durumda bugüne kadar ithal ettiğimiz tüm ürünleri madde bazında kayıt ettirecek miyiz? 103. Firma serbest bölgede bulunuyorsa ve serbest bölgede Ar-Ge çalışmaları yapıyorsa bildirim yapma zorunluluğu var mıdır? 104. Yılda 1 ton ve üzeri miktarda üretilen hangi kimyasalların bildirimi yapılacak? Bildirime tabi kimyasallar Ek-14’te mi yer alıyor? 105. Avrupa’daki (REACH kapsamında yapılan) bildirimlerde sunulan kayıt dosyalarındaki bilgileri kullanma imkanımız/iznimiz olacak mı? Bakanlık’ın bu konuda ECHA ile bir anlaşması söz konusu mu? 106. Tek temsilci ve 3. Taraf temsilci arasındaki fark nedir? 107. KKDİK Sektör Rehber Dokümanları olacak mı? 108. KKDİK Ek-14 ne zaman yayımlanacak? 109. Alt kullanıcı kimdir? Karışım üreten bir firma alt kullanıcı mıdır? 110.KKDİK Yönetmeliği kapsamında aynı madde için, aynı tedarik zincirinde hem ithalatçı, hem de Tek Temsilci rolü olan bir firma 2 ayrı kayıt mı (tek temsilci olarak ve ithalatçı olarak) göndermelidir? Başka bir deyişle; Türkiye dışındaki bir firma ithalatçısı olan A firmasını aynı zamanda Tek temsilci olarak atadığında; A firması 2 ayrı kayıt mı göndermelidir? 111. KKDİK Yönetmeliği kapsamında, aynı madde için, 2 ayrı yurt dışı firma tarafından Tek Temsilci olarak atanan bir firma 2 ayrı ön MBDF mi göndermelidir? 112. SEA Yönetmeliği kapsamında imal edilerek firma/tesis içerisinde kullanılan piyasaya arz edilmeyen madde veya karışımlar için etiketleme zorunluluğu var mıdır? 113. KKDİK Yönetmeliği Madde 59(3) kapsamında "Kayıt dosyasında Ek-7’deki tüm bilgileri içeren 1-10 ton arası maddeler için kayıt bedeli alınmaz." hükmü ne koşulda uygulanır?