« Geri
Son güncelleme tarihi: 6.3.2023

VERİ PAYLAŞIMI REHBERİ GÜNCELLENDİ

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında aynı maddenin birden çok kayıt ettireni arasında gerekli olan veri ve maliyetlerin paylaşımına ilişkin (yani, hem (i) verilerin hem de (ii) veri paylaşımı anlaşmasının oluşturulması ve yönetimi ile bilgilerin ortak başvurusuyla ilgili maliyetler) Veri Paylaşımı Rehberi güncellenmiştir.

Veri Paylaşımı Rehberi, firmaların veri paylaşım yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak pratik tavsiyeler ve veri paylaşımının önerildiği diğer durumlar ile diğer süreçler hakkında detaylı açıklamalar içermektedir.

Güncellenen rehberde, veri ve maliyet paylaşımına ilişkin temel ilkeler ve kurallar açıklanmakta olup, firmaların veri ve maliyet paylaşımında KKDİK Yönetmeliği ve Veri Paylaşımı Rehberi’nde yer alan hususlara uyması Bakanlık tarafından önemle tavsiye edilir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında bir veri paylaşımı anlaşmazlığı söz konusu olduğunda, Bakanlık, tarafların söz konusu rehberde belirtilen yükümlülüklere göre hareket edip etmediklerini dikkate alacaktır.

Firmalar, KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt süreçlerinde tereddüt ettikleri konularda yardım masasındaki soru formu aracılığıyla Bakanlığımızdan bilgi alabilirler.

Güncellenen Veri Paylaşımı Rehberine erişmek için tıklayınız.